قوانین و مقررات

لطفا جهت تسریع در روند انجام کار موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

1- انجام طراحی شما پس از واریز هزینه و ارسال کامل متن در نوبت طراحی قرار می گیرد .

2- کلیه طراحی ها ظرف 1 تا 2 روز کاری در روند انجام قرار میگیرد و طرح اولیه برای شما ارسال می گردد.

3- دقت نمایید که پس از مشاهده طرح ، همه ی تغییرات و اصلاحات را بصورت یکجا نوشته و ارسال نمایید تا برای شما انجام گردد .

4- در صورتی که بیش از یک بار نیاز به اصلاح طرح باشد ، سایر اصلاحات بصورت حضوری در دفتر شرکت و حداکثر به مدت 1 ساعت انجام می گیرد و پس از آن شامل هزینه ساعتی می باشد .

5- پس از تایید نهایی امکان اصلاح و یا تایید طرح به هیچ عنوان وجود ندارد .

6- در صورت کنسل کردن سفارش پس از طراحی ، هزینه طراحی کسر می شود.

7- زمان شروع چاپ 1 روز پس از تایید نهایی طرح و تسویه حساب می باشد .

8- تحویل سفارشات پس از اتمام زمان چاپ در روز بعد انجام می گیرد .

دقت نمایید که رنگ های فرم چاپی حدود 15% با رنگ های فایل ممکن است تفاوت داشته باشد . همچنین اطراف طرح خود نباید از کادر استفاده نمایید.

لطفا صفحه استانداردهای طراحی و چاپ را نیز ملاحظه بفرمایید.