قیمت کارت ویزیت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
سلفون براق یک رو سایز 8.5 در 4.8 تحویل5 روز کاری456005560075600
سلفون براق یک رو استاندارد(4.8*8.5) 11روز کاری434005340073400
سلفون براق دو رو (4.8*8.5) تحویل 5 روز کاری5770077700117700
سلفون براق دورو سایز 8.5 در 4.8 تحویل 11 روز کاری5440074400114400
سلفون مات 1رو 8.5*4.8 تحویل 5 روز کاری 456005560075600
سلفون مات یک رو (4.8*8.5)تحویل 11روز کاری434005340073400
سلفون مات دو رو (4.8*8.5)تحویل 5روز کاری5770077700117700
سلفون مات دو رو (4.8*8.5)تحویل 11روز کاری5440074400114400
لیبل یک رو معمولی مات یا براق(4.8*8.5)تحویل 7 روز کاری588006880088800
لیبل شیشه ای(4.8*8.5)تحویل 13 روز کاری152300162300182300
کتان امباس یک رو (4.8*8.5)تحویل 11 روز کاری467005670076700
کتان امباس دو رو (4.8*8.5)تحویل 11روز کاری5000070000110000
سوسماری یک رو (4.8*8.5) تحویل 10روز کاری522006220082200
سوسماری دو رو (4.8*8.5) تحویل 10روز کاری5770077700117700