قیمت کارت ویزیت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) تحویل 6 روز کاری 6100081000121000
سلفون براق دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) تحویل 11 روز کاری 5770077700117700
سلفون براق دو رو دور گرد (6*9) تحویل 4 روز کاری85200105200145200
سلفون براق دورو دور گرد 9*6 تحویل6 روز کاری 7970099700139700
سلفون براق دو رو دور گرد (6*9) تحویل 11 روز کاری7640096400136400
سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9) تحویل 6 روز کاری 6100081000121000
سلفون مات دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9) تحویل 11 روز کاری 5770077700117700
سلفون مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 4 روز کاری85200105200145200
سلفون مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 11 روز کاری6540085400125400
لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9) تحویل 6 روز کاری122600142600182600
لمینت براق دو رو دور گرد(500 عددی) (6*9)تحویل 11 روز کاری 118200138200178200
لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)تحویل 6 روز کاری205100225100265100
لمینت براق دو رو دور گرد (6*9)تحویل 13 روز کاری200700220700260700
لمینت براق دو رو دور گرد (4.8*8.5)تحویل 13 روز کاری162200182200222200
لمینت براق طرح موج سایز 9 *6 تحویل 13 روز کاری 200700220700260700
لمینت براق مربعی دو رو دور گرد (5*5)تحویل 13روز کاری138000158000198000
لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 9*6 تحویل 6 روز کاری 169900189900229900
لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 9*6 تحویل 13 روز کاری 164400184400224400
لمینت مات برجسته دو رو دور گرد 8.5*4.8 تحویل 13 روز کاری 138000158000198000
لمینت مات برجسته مربعی دو رو دور گرد 5*5 تحویل 13 روز کاری 134700154700194700
لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) تحویل 6 روز کاری 147900167900207900
لمینت مات دو رو دور گرد(500 عددی)(6*9) تحویل 11 روز کاری 143500163500203500
لمینت مات دو رو دور گرد (6*9)تحویل 6روز کاری266700286700326700
لمینت مات دو رو دور گرد(6*9)تحویل 13روز کاری261200281200321200
لمینت مات دو رو دور گرد (4.8*8.5)تحویل 15روز کاری210600230600270600
لمینت مات طرح موج سایز 9*6 تحویل 13 روز کاری 262300282300322300
لمینت مات مربعی دو رو دور گرد (5*5)تحویل 13روز کاری169900189900229900
کارت pvc برفی (شفاف) یکرو(500 عددی)(6*9)تحویل 15 روز کاری226000246000286000
1000 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 13 روز کاری774900794900834900
500 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 16روز کاری501000521000561000
250 عددپی وی سی 760میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 16روز کاری297500317500357500
1000عددپی وی سی 500میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 9روز کاری343700363700403700
500عددپی وی سی 500میکرونی دو رو دورگرد سایز 9*6 تحویل 9روز کاری213900233900273900