قیمت پاکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 عدد پاکت ملخی گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13 روزکاری 289800304800319800
1000 عدد پاکت A5 گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13 روز کاری319500334500349500
1000 عدد پاکت A4 گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13روز کاری662700677700692700