قیمت پاکت در شیراز

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 عدد پاکت ملخی گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13 روزکاری 275200300200325200
1000 عدد پاکت A5 گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13 روز کاری332800357800382800
1000 عدد پاکت A4 گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13روز کاری636400661400686400