قیمت پاکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 عدد پاکت ملخی گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13 روزکاری 1013389000409000419000
1000 عدد پاکت A5 گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13 روز کاری1013456100476100486100
1000 عدد پاکت A4 گلاسه رنگی 135 گرم تحویل 13روز کاری1013889500909500919500