قیمت پاکت در شیراز

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000عدد پاکت نامه (ملخی )سیاه سفید(11*22.5)تحویل 5 روزه121600146600171600
1000عدد پاکت نامه خشتی سیاه سفید(11*16)تحویل 5 روزه118000143000168000
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA5تحویل 12 روزه364000389000414000
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA4تحویل 12 روزه376000401000426000
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA3تحویل 12 روزه622000647000672000
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA5تحویل 12 روزه244000269000294000
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA4تحویل 12 روزه250000275000300000
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA3تحویل 12 روزه340000365000390000