جستجو

قیمت پاکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی معمولی از آلبومچاپ با طراحی ویژه از آلبوم
1000عدد پاکت نامه (ملخی )سیاه سفید(11*22.5)تحویل 5 روزه25179,200209,200219,200
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA5تحویل 12 روزه710419,000449,000459,000
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA4تحویل 12 روزه710523,500553,500563,500
1000عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA3تحویل 12 روزه710826,000856,000866,000
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA5تحویل 12 روزه710232,000262,000272,000
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA4تحویل 12 روزه710281,500311,500321,500
500عدد پاکت نامه نخودی سیاه سفیدA3تحویل 12 روزه710408,000438,000448,000