قیمت پاکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم(23*26)تحویل 13 روزکاری 184200199200214200
1000 عدد پاکت A5 تحریررنگی 80 گرم (24.5*34.5)تحویل 13 روزکاری224900239900254900
1000 عدد پاکت A4 تحریررنگی 80 گرم (34.5*48)تحویل 13 روزکاری429500444500459500