جستجو

قیمت پاکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی معمولی از آلبومچاپ با طراحی ویژه از آلبوم
1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم(23*26)تحویل 13 روزکاری 1215283,700313,700323,700
1000 عدد پاکت A5 تحریررنگی 80 گرم (24.5*34.5)تحویل 13 روزکاری1215339,800369,800379,800
1000 عدد پاکت A4 تحریررنگی 80 گرم (34.5*48)تحویل 13 روزکاری1215662,100692,100702,100