قیمت پاکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم(23*26)تحویل 13 روزکاری 1013238300258300268300
1000 عدد پاکت A5 تحریررنگی 80 گرم (24.5*34.5)تحویل 13 روزکاری1013284500304500314500
1000 عدد پاکت A4 تحریررنگی 80 گرم (34.5*48)تحویل 13 روزکاری1013548500568500578500