قیمت پاکت در شیراز

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
1000 عدد پاکت نامه (ملخی) تحریر 80 گرم(23*26)تحویل 13 روزکاری 197200222200247200
1000 عدد پاکت A5 تحریررنگی 80 گرم (24.5*34.5)تحویل 13 روزکاری239200264200289200
1000 عدد پاکت A4 تحریررنگی 80 گرم (34.5*48)تحویل 13 روزکاری454000479000504000
1000 عدد پاکت A3 تحریررنگی 120 گرم (48.5*67)تحویل 13 روزکاری 102040010454001070400