قیمت فاکتور در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
15 بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روز کاری 7200082000102000
10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روز کاری 99500109500129500
10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزکاری 7310083100103100
10 بسته قبض A4 با 3شماره 2 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزه99500109500129500
10 بسته قبض A5 با 3شماره 2 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزه8190091900111900