جستجو

قیمت فاکتور در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی معمولی از آلبومچاپ با طراحی ویژه از آلبوم
15 بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روز کاری 58108,800133,800143,800
10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روز کاری 58155,000180,000190,000
10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزکاری 58105,500130,500140,500
10 بسته قبض A4 با 3شماره 2 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزه58166,000191,000201,000
10 بسته قبض A5 با 3شماره 2 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزه58114,300139,300149,300