قیمت فاکتور در شیراز

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
15 بسته قبض 3-1 A4 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روز کاری 7480089800109800
10 بسته قبض A4 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روز کاری 97600112600132600
10 بسته قبض A5 با 2 شماره 1 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزکاری 7480089800109800
10 بسته قبض A4 با 3شماره 2 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزه109600124600144600
10 بسته قبض A5 با 3شماره 2 پرفراژ سیاه سفید(9.5*21)تحویل 8 روزه85600100600120600