قیمت فاکتور در شیراز

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل 6 روزکاری91600106600126600
10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل6روزه6880083800103800
20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل 6 روزکاری91600106600126600
10بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل6 روزکاری94000109000129000
10بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل 6روزکاری 6760082600102600
20بسته فاکتور بدون کاربن A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل 6 روزکاری 89200104200124200
10بسته فاکتور A4 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 130000145000165000
10بسته فاکتور A5 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 85600100600120600
20بسته فاکتور A6 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6روزکاری 102400117400137400
10بسته فاکتور A4 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 176800191800211800
10بسته فاکتور A5 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 119200134200154200
20بسته فاکتور A6 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 145600160600180600