جستجو

قیمت فاکتور در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی معمولی از آلبومچاپ با طراحی ویژه از آلبوم
10 بسته فاکتور A4 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل 6 روزکاری58149,500174,500184,500
10 بسته فاکتور A5 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل6روزه58100,000125,000135,000
20 بسته فاکتور A6 تحریر 80 گرم تک نسخه سیاه سفید تحویل 6 روزکاری58116,500141,500151,500
10بسته فاکتور A4 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل6 روزکاری58146,200171,200181,200
10بسته فاکتور A5 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل 6روزکاری 5898,900123,900133,900
20بسته فاکتور بدون کاربن A6 دو نسخه (برگ رو تحریر 80گرم برگ زیر الوان60گرم )سیاه سفید تحویل 6 روزکاری 58116,500141,500151,500
10بسته فاکتور A4 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 58180,300205,300215,300
10بسته فاکتور A5 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 58115,400140,400150,400
20بسته فاکتور A6 دو نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6روزکاری 58135,200160,200170,200
10بسته فاکتور A4 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 58265,000290,000300,000
10بسته فاکتور A5 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 58168,200193,200203,200
20بسته فاکتور A6 سه نسخه کاربن دارسیاه سفید تحویل 6 روزکاری 58208,900233,900243,900