قیمت تراکت در شیراز

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 680800705800730800
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 355600380600405600
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 190000215000240000
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 767200817200867200
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 397600447600497600
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 211600261600311600
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 یک رو تحویل 11 روز کاری 650800675800700800
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 یک رو تحویل 11 روز کاری 330400355400380400
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 یک رو تحویل 11 روز کاری 170800195800220800
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 دو رو تحویل 11 روز کاری 736000786000836000
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 دو رو تحویل 11 روز کاری 372400422400472400
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 دو رو تحویل 11 روز کاری 191200241200291200