جستجو

قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسمدت تحویل تهران(روز)مدت تحویل شیراز(روز)قیمت چاپچاپ با طراحی معمولی از آلبومچاپ با طراحی ویژه از آلبوم
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 25859,924879,924889,924
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 25444,124464,124474,124
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 25235,036255,036265,036
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 25957,340997,3401,017,340
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 25492,832532,832552,832
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 25258,796298,796318,796
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 یک رو تحویل 11 روز کاری 710825,472845,472855,472
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 یک رو تحویل 11 روز کاری 710415,612435,612445,612
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 یک رو تحویل 11 روز کاری 710212,464232,464242,464
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 دو رو تحویل 11 روز کاری 710922,888962,888982,888
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 دو رو تحویل 11 روز کاری 710464,320504,320524,320
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 دو رو تحویل 11 روز کاری 710236,224276,224296,224