قیمت تراکت در شیراز و تهران

همه ی قیمت ها به تومان می باشد
نام جنسقیمت چاپچاپ با طراحی از آلبومچاپ با طراحی اختصاصی
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 یک رو تحویل 6 روز کاری 735300753300775300
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 یک رو تحویل 6 روز کاری 382200400200422200
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 یک رو تحویل 6 روز کاری 204000222000244000
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 دو رو تحویل 6 روز کاری 817800853800897800
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 دو رو تحویل 6 روز کاری 424000460000504000
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 دو رو تحویل 6 روز کاری 226000262000306000
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 یک رو تحویل 11 روز کاری 705600723600745600
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 یک رو تحویل 11 روز کاری 358000376000398000
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 یک رو تحویل 11 روز کاری 185300203300225300
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A4 دو رو تحویل 11 روز کاری 789200825200869200
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A5 دو رو تحویل 11 روز کاری 398700434700478700
5000 برگ تراکت گلاسه رنگی 120 گرمی سایز A6 دو رو تحویل 11 روز کاری 205100241100285100