جستجو

تقویم رومیزی و دیواری 98

تعرفه های زیر مربوط به چاپ اختصاصی تقویم رومیزی و دیواری سال 98 است

جنس تیراژ زمان تحویل قیمت
تقویم رومیزی اختصاصی 20 در 14.5 سیزده برگ 500 جلد 12 روز کاری 3650000
تقویم رومیزی اختصاصی 20 در 14.5 سیزده برگ 1000 جلد 12 روز کاری 5750000
تقویم رومیزی اختصاصی 22 در 10 سیزده برگ 500 جلد 12 روز کاری 2950000
تقویم رومیزی اختصاصی 22 در 10 سیزده برگ 1000 جلد 12 روز کاری 4900000
تقویم دیواری 4 برگ اختصاصی 24 در 34 500 جلد 12 روز کاری 1650000
تقویم دیواری 4 برگ اختصاصی 24 در 34 1000 جلد 12 روز کاری 2800000
تقویم دیواری تک برگ 31 در 69 500 جلد 12 روز کاری 1300000
تقویم دیواری تک برگ 31 در 69 1000 جلد 12 روز کاری 2000000
تقویم دیواری تک برگ 34 در 48 500 جلد 12 روز کاری 1100000
تقویم دیواری تک برگ 34 در 48 1000 جلد 12 روز کاری 1600000

کلیدواژه ها

قیمت تقویم دیواری در شیراز ، قیمت تقویم رومیزی در شیراز ، نرخ تقویم دیواری / رومیزی در شیراز ، نرخ تقویم دیواری و رومیزی 98 در شیراز