جستجو
هزینه تقریبی طراحی اختصاصی به تومان نوع کار
  50000 کارت ویزیت هر طرف
100000 تراکت هر طرف
60000 سربرگ
80000 پاکت
60000 کاغذ یادداشت
500000 لوگو
60000 فاکتور
100000 بروشور هر صفحه
600000 ست اداری

در صورت عدم نیاز به چاپ به هزینه های فوق (بسته به نوع کار) بین 15000 تا 100000 تومان اضافه می شود